Inštalovaním skinov súhlasíte s tým, že nebudú akokoľvek pozmeňované, upravované a preznačované súbory v inštalačných balíkoch !!!

!! Pre správnu funkčnosť modelov v OpenRails musíte mať stiahnuté aj naskriptované technické parametre pre daný rad vozidla
z tejto stránky !!


ZSSK Daa-k ŽSR Gbqs 232 ZSSK Eanos ZSSKC Zas 920
ZSSK Daa-k Open Rails ŽSR Gbqs 232 Open Rails ZSSK Eanos Open Rails ZSSKC Zas 920 Open Rails
ČDC Eanos 959 ZSSKC Es 107 CĎC Eanos 776 ZSSKC Eanos 063
ČDC Eanos 959 Open Rails   ČDC Eanos 776 Open Rails ZSSKC Eanos 063 Open Rails
ZSSKC Es 405 ČDC Falls 975 LTB Eanos 385 ZSSKC Eas 617
ZSSKC Es 405 Open Rails ČDC Falls 975 Open Rails   ZSSKC Eas 617 Open Rails
ZSSKC Eas 228 RWTN Uacs 211 ZSSK Ua-x 181 Open Rails ZSSKC Falls 020 Open Rails
ZSSKC Eas 228 Open Rails RWTN Uacs 211 Open Rails    
ZSSKC Falls 508 Open Rails ZSSKC Falls 574 Open Rails ZSSKC Eanos 222 Open Rails ZSSKC Eanos 849 Open Rails
       
     
ZSSKC Eas 724 Open Rails